Jainworld
Jain World
Sub-Categories of TatvagyanPathmala부품 -I

 ShriSeemandharBhagwan에 존경

 7개의 기본에 관하여 과실
정의와 가짜 정의
안에 호주의 11개의 단계 영적인 발달의 다섯번째 가늠자
행복은 무엇 인가?
5Bhavas
(휴무) 4Abhavas
5Pandavas
30개의 2개의 원하는 반영

�н� 2

 PANDITTODARMALJI

Godika������ShriJogidasjiKhandelwal��PanditTodarmalji��RambhaBai�� �ƹ��� ���� ��Ӵ� �̾���. �״� ��ȥ�ǰ� 2 �Ƶ�,Harishchandra��Gumaniram�� �־���. Gumaniram�� �ߴ��� ���� õ�� �̾���. Panditji��Jaipur�ȿ� ���� �ϻ��� �ִ뷮�� ���� �̱� ������, ���� ���踦 ���� ���Ͽ� �״�Sindhana�� �󸶵��� �� �ؾ� �ߴ�. �״� ������ �����̲۰�, �ű⼭ ���ߴ�.

�������� ���� ���̴� �� 27 �� �̾���, �׷��� �װ� 47�� ���� ��õ�� �̴ϱ� ���� ���� ���� �� ���߿� �׸��� �ֽ� ���� �� ������ ���ʷ� �Ͽ� ����, ħ���ȴ�. �װ� �׷��Ͱ� ����VikramSamvat1823-24�⿡ ���� �׾��� �� ���������� Ȯ����, ��V.S.1776-77��ȿ� ��õ�� �̾��� �� Ʋ������.

�״�Jaipur��Panthi������Tera��dz�ȿ� ���� ������ �޾Ҵ�, �׷��� ���� ���� ���б��� �װ� ���� �������Ƿ� ����� õ��, �� ��¿� �ֿ��ϰ� ���Ⱑ �Ǿ���. �״� �ߴ��� �����̾� ���� �׸��� ���� ������ s��rp���� ��. �״�Prakrit,Sanskrit,Hindi��Kannada�� �˰� �־���. ���� ������ ���ڸ� ������ �߰��ϰ�Samvat1821��ȿ�,PanditRaimaiji��Indradhwaj�Ƿʸ� ���� �ȳ����� ���� �����ȿ�,"�װ� ���� ����ϴ� ���. �������� ������ ���� ��� ��Ȥ�� ȸ�Ǵ����� ��"���ŵȴ�.

�װ� �� �ڽ�MokshamargPrakashak�ȿ�,"�� ���� ���� �й��� ����Samaysar,Panchastikaya,Pravachansar,Niyamsar,Gomattasar,Labdhisar,Triloksar, ����,Kshapanasar,Purushartha-siddhiupaya,Asthapahur,Atmanushasan�� ������� ȣ���� ������ ����ϴ� ���� �ٸ� scr�Ե�r��, �׸��� �ߴ��� ������ �̾߱⸦ �ִ�Purans��Tattvarthasutra�� ������, �����ʽÿ�. ���� �ϻ��ȿ� �״�, ��ξȿ�, �� ��� �뷫 5õ�� �������� ���� �����ϴ� 12���� å��, ũ�� �׸��� �۴� ���.

�ٸ� ����� ���� �ڽ��� �������� ���� ���� ���� ����� �������� �ż��� å�� ���� �̴�. �̵��� �깮�� �þȿ� ��� �߰ߵȴ�. ��¥���� �׵��� �ڿ� �´�:-

1. RahasyapurnaChitthi-(V.S.1811��)

2. GomattasarjivakandJivakand-Hindi����

3. GomattasarkarmakandKarmakand-Hindi���� (Samayak)

4. ArthasandarshitiAdhikar(GyanChandrika)

5. labdhisarLabdhisar-Hindi���� (V.S.1918��)

6. kshapanasarKshapanasar-Hindi����

7. GomattasarPuja

8. triloksarTriloksar-Hindi����

9. SamosharanRachnaVarnan

10. (�ҿ�����)MokshamargPrakashak

11. atmanushasanAtmanushasan-Hindi����

12. (�ҿ�����)purusharthasiddhiupayaPurusharthasiddhiupaya-Hindi����

���Ĵ�V.S�ȿ�PtDaulat��Kasliwal�� ���Ͽ� �Ϸ�Ǿ���. 1827��. ���� �깮 ��dz�� û����, ����ϰ� ������ ������ �� �ִ�. ���� ��dz�� ���� �Ƹ��ٿ� ����� ���� �����ȿ� ���Ѵ�mokshamargPrakashak�� �� �� �ִ�. ���� ���, ����Brij����,KhariBoli�� ���� ���� ������ �������� �ִ�. �����ϰ� ���� ���̵�� �� ������ ��Ÿ���� ���Ͽ� �װ��� ���ϰ� �����ϴ� �����.

���� �н���MokshamargPrakashak�� �ϰ� ��° ���ο��� ������ ����. �׿� ���� ���� �˱� ���Ͽ��� �����簳��"PanditTodarmai-Vyaktitva�о�� 7���� �⺻�� ���Ͽ� ����, ���� ���λ����� �˰� �ֱ⸦ ����Kartitva"MokshamargPrakashak�� �ϰ� ��° ���θ� �����ϰ�.

7���� �⺻�� ���Ͽ� ����

����� �Ǵ� ���翡�� ���� �����Ͽ� 7���� �⺻�� ���� ���ذ� ���� �ʴ´� ���� �� ��ŭ ��������, ���� ������ ����� �޼��� �� ����. Jainscr�Ե�r���� �����ϱ��Ŀ���, Ʋ���� ������ �־� ����� ������ ��¥ ���ذ� ���� �ʴ´�.

�̰� �� �� ���д��Ͽ� ����

1. ������ �����ȿ� ������, ���翡�� ���� ���� ������ �ٸ� ǥ�����μ� ������ ������ �̵��ϰ�� �ε� â���� �׸��� �ٸ� ����ǥ�� �����, �����ϰ�, �׷��� �����ϰ� ������ scr�Ե�r���ȿ� ����Ǵ°Ͱ� ���� ����� �и��� ������ ���� �� �� ���� �� ��λ��� ������ �ɷ��� ���� �ʴ´�.

2. �װ� �׵��� �˰� ���� ����, ���� ���߿��� �������� ������ ���ʸ� �ΰ� �׷��� �ڱ� ������ ���ڸ� �˰� �ֱ�ȿ� ����� ������ �ְ��� �� �ٸ� ����� ������ ������ �� �ڱ��� ���ڸ� �ٸ� ����� ������ ��Ű�� �ʱ� ���Ͽ�.

3. ������ ������ �ٸ� �������, �� �Ͱ��� ���� �������� ����ħ, ���� �� �ٸ� Ȱ���� ����� �ڱ� �����Ͱ� ���� ��ü�� ������.

4. �״� �������� å�ȿ� ����Ǵ°Ͱ� ���� ���� ������ ����ϰ�, �׷��� �� �� �� �ڽ��� �̰� ��ü �� �ٸ� �ܺ� ��ǥ�� �Ѱ�� �ٸ��� ���� �������� �ʴ´�. �� �ణ�� �� 3���� �� ���� ó�� ��ü�� ���� �ٸ� ���繰 �̴� �� �״� �����Ѵ�.

5. �״� �����μ� �� �� ��ü�� �յ� Ȱ���� ����ϰ� ������ ������ ���� Ȱ���� �������� ���� �װ��� ȸ���ȿ� ���� �ٽ� ������ Ȱ���� �������� ���� �̴� �� ������ �ʴ´�. �״� 2���� Ȱ������ ������ �ٸ��� �������� �ʴ´�.

���� ���д��Ͽ� ����

��

1. �״� �ٶ������� �ʴ����� ���°� �ٸ�sinful������ �����ϰ�, �׷��� �ٶ����ѰͰ� ���� �����°� �ٸ� ���� ������ ����Ѵ�. ������, �׷���, �ٶ������� �ʴ� ���� �뿹�� �źп� ���� ���� �̴�.

2. �ٶ����� ������ ���� �Ͱ��� �� �����ϰ� �и��� �˰� �� ���� ���� �ִ� � �뿹�� �źо��� ���� �̴�. �� ������ �޼����� �ʴ´� ���� �� ��ŭ ��������, �� ���ξȿ� �����, �״� �̰��� �뿹�� �źп� ���� �����ϴ� ������ �־�� �Ѵ�. �װ��� ������ �ع濡 ������μ� ���Ǹ�, �� ������ �Ѱ�� Ʋ����.

3. �״� Ʋ���� ���� �� �ٸ� ������ ���� ������ �����ϰ��� ��, ������� �׵��� �ܺ� ����� ��¥ ���� �� ���� ����Ѵ�.

(a) �״� Ʋ�� �ų����μ� ä���� Ʋ���� ������ �� ����ϰ�, �׷��� �� �׷��Ͱ� ���� ������ ����� Ʋ���� ���� �������� �ʴ´�.

(b) �״� �� ������ ������ ���ȿ� �ܺ� ���� �׸��� ���븦 �����ϰ�, �׷��� r��k������ ������ ���� �� ���� �������� �ʴ´�, ����� ���� ������ �����ȿ� ������ �Ѹ��� �ְ�.

(c) �״� ������ �ܺ� ��� ��� �� ����Ѵ�; �׷��� ������ �ʹ�����, ���� �⵵�ȿ� ���� �ִ� ����, �ִ� ��¥ �� �������� �ʴ´�.

(d) �״� �׷����� ��ü, ���� �� ������ �ܺ� ��� �����ϰ��� ��, �׷��� �׷� Ȱ���� �������� ���� ���̵� �ִ�.

��

4. ������ Ʋ���� ������ ������ �Ǵ� �ʹ�����, ������, ��¥ ���� �̴�. �׷��� ���Կ� ���Ͽ� �� ������ �����ϴ� ���� �� �װ� �׵��� �������� �ʱ� ������.

�뿹�� �ź� ���д��Ͽ� ����

1. �״� ���� �뿹�� �źп� ���� �׸��� �������μ�sinfulǥ���� ����ϰ�, �׷��� ���� �뿹�� �ź��� ������ �ٶ����� �� �����Ѵ�. ���ο� ������ ������ ���ı�����karmas�ȿ� �� ���δ�, �ı�����karmas�� ��� ���� �� �����簳�� ���ξȿ� ����� ����, �ı�����karmas���� �̿� ü���Ѵ� �̴�. �׷��Ͱ� ����, ��� �װ��� ��� ������ ���� ���� �ٶ����� �ִ� �뿹�� �źп� ���� �ִ� �ִ� ���� �� �� �ִ�?

���� ���д��Ͽ� ����

1. �״�, �������μ� ����ϰ�, ���� ����i.e������ ����� �׷��� ���� �� ���� ������ Ȱ�� �� �� ���� �ʴ´� �� �� �������� �ʴ´� �뿹�� �źа� ������ �� ���ϱ� ���Ͽ� ������.

2. �뿹�� �ź��� �� ���ϱ� ���Ͽ� ���� ������ ������ ���� �ִ� ���� �״� ȥ���� �����ϰ�, �������� �ʴ´� �������:

(a) �ٸ� ����� ���� �ٶ���� ��, ħ���� �����ϰ��� �� ��� ������ ��ü�� ������ �������μ� ���ȴ�. �״� ��罺���� ������ �����ȯ �������� �ʴ´�. ��ü�� ������ ��¥ ������ ������ Ȱ���� �սǿ� �ڵ����� �����ϴ� ������ �и��ȿ� ���δ�.

(b) �Ȱ���, ��Samiti�������μ� ���ظ� �����ϴ°� ���� ���ϴ°� �õ��� ����ϰ�°�, �׷���, ������ �����ϴ°��ٵ� �� �뿹�� �ź��� �� ���ϴ°� ���Ͽ�, �׸��� ���ظ� ������, â������ ��ȣ�ϴ� ����� ������ ���ֵǸ� �⵵�ȿ� ������sinful�� �𸣴°�? �������, � ����, �������� �־ �뷫 �ٸ� Ȱ���� �����ϰ�, �׷��� �� Ȱ���� ���Ͽ� ��� �̵����� �ʱ� ������, �׷��Ͱ� ���� r��k������ ������� �ʴ´�. �׵��� ���� �ٸ� â������ ������ ������ �DZ���� � ����� �׵��� ������ �׷��� �׵� �����¿� �ڵ����� ���� �ִ� ���� ��, �̷��.

(c) �뿹�� �ź��� �׸��� �ϴ� �ϻ� �� ������ �ع��� ��Ȥ�� ������ ���� ��� �׸��� �ٸ� �����ȿ� �����, ������ ���� �� ����� �����ϰ� �״� ���������� ������ ��Ģ�� �����ϱ�� ������ �����Ѵ�. �ٶ��������� ������ �����ϴ� �߼��� ������ ��¥ ���ؿ� �Ǵ� �ٸ��� �����. �׶� ��� ����� �̾ȿ� ����ϰ��� �� �ű⿡ ��¥ ���� ������ �ʴ´�.

(d) �������� �纯��transitoriness�� ��� ���Ⱑ �Ǵ� �״� ������ ��ü�� �ٸ� �������� �����Ѵ�, �׷��� �̵�� ���� �������� �ʹ����� ���Ͽ� �����δ�. ��¥ �������� ������ ��¥ ������ �����ϱ������ ���� �׸��� �ʹ����ȿ�, ����Ѱ��� ���� �ʴ´�.

(e) �׵��� �Ͼ �� ���ָ� ����� ������Ų���� �غ��� �������� ����������� �̵鿡 ���Ͽ� ������ �Ǵ� ���� ������ ������ ������� �׿� ���Ͽ�Parishahjay�������μ�, ���ȴ�. ���� ��¥ ������ ��� ����unagreeable��Ȳ���� �ұ��ϰ� �ູ�ϳ� ������ �׸��� �и��Ǵ� �����ڿ� ���� �ְ��� ���� �ʴ´�.

(f) �״� �ٶ����ѰͰ� ���� ������ �ߴ��� ��Ģ�� ��¥ ���� �׸��� �ؼ��� ���� ����� ���⸦ �����Ѵ�. �װ�������Tattvarthasutra�� �������μ� ������ �ߴ��� ��Ģ�� �ؼ��� �κ����� �ؼ���, ���� ����Ѵ�. ��� ������ �ٶ����Ѱ� �� �ִ°�? �뿹�� �źп� ���� �������� ������ �ߴ��� ����� ��Ģ ���ֵ� �� ���� ������. ��¥ ������ ������ ������ �μӵǾ� ���� �ʴ��� ���� �̴�. ������� ������ �������μ� �� �ߴ��� ��Ģ�� �����ϰ�, �׷��� �ع��� ������ �����ϴ�����, �������� �ʴ´�.

��Ȱ�� �и� ���д��Ͽ� ����

1. Tapa������ ������ �и��ȿ� ���̴� ���� �״� �������� �ʴ´�. �ܺ� Ȱ���ȿ� �����, �״�Tapa�����ȿ� �����Ǵ� ����ϰ� �̰��� �뿹�� �ź��� ��Ȱ�� �и��� �������ٵ� �� �����Ѵ�.

2. �и��� ������ ��¥ �и� �� ���� �״� �𸥴�. ���� ���� Ȱ���� �뿹�� �źп� �����Ѵ�. �������� ������ �и��� ���� �ִ� �и� �̴�.

������ �ع� ���д��Ͽ� ����

1. ������ �ع��ϴ� ���� �ູ�� �ɷ� �� �� �׷��� �ϴ� �ູ�� ���� ������ ��, �״� �ϴ� �ϻ� �� ������ �ع��� �ູ�� ����ϰ� ����Ѵ�.

2. ������ ������ �ܰ谡 ���ΰ� ������ �ع��� ������ �ϴ� �ϻ� �� ������ �и��� �����ϴ� ���ǹ����ϰ� �����ϰ� �ع��� ���� ���ͰͰ� ���� �ϴ� ������, ������ �� �ִ� �� �״� �����Ѵ�.

�� ����ȿ� 7���� �⺻���Ͽ� ������ �ų��� ����Jainscr�Ե�r���Ŀ��� �����Ѵ�.

thyself�� ����. �ڱ� ������ ������ ���� �ִ� ������ ��ǥ , ������ ���� �ִ� �˰� �ֱ� �̴�. �� ���� �� ���� ������ �����, ����. �װ��� �����ȿ� ������ �� ����. �� ��ǥ, �˰� �� ��ġ�� �ִ� ��, ���� , �� ��ġ�ִ� ������ ��ǥ �� ��Ʈ �� �� �ִ�. ��ġ�� �ִ� �� ���� �뷫 ���� ��� ���� �� �ູ �̴�. �̷��� �ʴ� ���ѰͰ� ���� �ʸ� ���ȿ� �ҿ����� �׵��� ���ݿ��� ��� �ܺ� ��ǥ ���� �ð� , ������, �� �ð� ����ؼ�thy���� ��ģ��. �װ��� �Ͻʽÿ� ! �װ��� �Ͻʽÿ�! �װ��� �Ͻʽÿ�!

TirthankaraMahavira�� ����SarvodayaTirtha;Page51

H.C.Bharill�ڻ�