www.jainworld.com                                                                                                                       www.jainworld.com

TEA MASALA

TEA MASALA


 

250 grams cinnamon,      30 grams black pepper,

5 grams cloves,      30 grams dry,

10 grams pepper root,      30 grams white pepper,

 

 50 grams cardamom.

 

     Dry all the ingredients in sun, except cardamom. Grind all. Shift and fill in bottle. Use as per one's taste.

www.jainworld.com                                                                                                                       www.jainworld.com